Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zamość-wybory nowych władz SLD

dodano 2017-10-31 13:15 w kategorii: Informacje

   W sobotę 28 października, z inicjatywy działaczy lewicy zamojskiej, odbyło się w Zamościu zebranie miejskiej organizacji Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Celem tego spotkania było ukonstytuowanie się nowych władz  i wybór członków Rady Wojewódzkiej SLD z terenu miasta Zamościa. Zebranie to odbyło się o okresie niestabilności struktur partii w Zamościu i miało charakter odnowicielsko –porządkujący.

   W zebraniu wzięło udział ponad pięćdziesięciu działaczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej z Zamościa, zarówno tych z długim stażem, jak i tych , którzy niedawno wstąpili do odnawiającej się organizacji partyjnej. W spotkaniu udział wzięła delegacja z Lublina, na czele z Przewodniczącym rady Wojewódzkiej SLD, Jackiem Czerniakiem.  Na zebraniu omówiono obecną sytuację w zamojskiej organizacji, i uznano za konieczny wybór nowych organów władzy.

   W dalszej części zebrania członkowie dokonali jednogłośnie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej SLD w Zamościu, którym został Roman Podświadek. Wybrano również 11-osobową Radę  Miejską SLD, w jej składzie 5-osobowy Zarząd Miejski, dwóch wiceprzewodniczących - Agnieszkę Klimczuk oraz Tadeusza Pizonia, oraz trzech przysługujących Zamościowi członków Rady Wojewódzkiej SLD w Lublinie. Do Rady Wojewódzkiej SLD wybrano Przewodniczącego RM SLD Romana Podświadka, Wiceprzewodniczącą ZM SLD Agnieszkę Klimczuk oraz  Adama Madyniaka. Na Sekretarza Rady Miejskiej SLD został wybrany Janusz Kupczyk. Wybrano również Miejską Komisję Rewizyjną SLD.W dalszej części zebrania głos zajęli nowo wybrany Przewodniczący Rady Miejskiej SLD Roman Podświadek oraz Przewodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie, Jacek Czerniak. Omówili oni sytuację polityczną w kraju i regionie ,oraz politykę  partii przed nadchodzącymi wyborami samorządowymi. Wielu zebranych wzięło udział w ciekawej dyskusji.

    Sobotnie zebranie było przejawem aktywizacji działań SLD w Zamościu i wraz z wyborem nowych miejskich władz Sojuszu zapowiada wzrost obecności partii w życiu politycznym Zamościa i Zamojszczyzny.

 

 

 Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.