Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

65 lat WSK w Świdniku

Data dodania: 2016-11-08 21:28

Ważna rocznica.

10 listopada br. na sesji Rady Miejskiej w Świdniku  przewidziane są obchody 65 rocznicy oddania do użytku pierwszych obiektów Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego, oraz 60 rocznicy uruchomienia produkcji śmigłowców.

Było to wydarzenie, które wówczas stanowiło wielkie znaczenie dla Lubelszczyzny i całego kraju. Rząd Polski Ludowej podjął w roku 1948 decyzję o budowie na terenie Świdnika zakładu przeznaczonego dla przemysłu lotniczego. W latach 1956-1984 produkowano tu  również  motocykle  oraz wiele innych wyrobów. Od roku 1951 podjęło pracę w WSK wiele osób nie tylko mieszkańców Lubelszczyzny, dla których była ona podstawowym źródłem utrzymania.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego miała także integralny wpływ na rozwój osiedla dla pracowników, a w późniejszym okresie dla całego miasta.WSK oprócz produkcji podstawowej zadbała o rozwój infrastruktury w postaci obiektów sportowych, szkolnictwa zawodowego. Do dyspozycji pracowników Wytwórni stworzono bazę socjalną w postaci ośrodków wczasowych, które obecnie już nie istnieją.

W wyniku transformacji ustrojowej zakład nie spełnia już funkcji, które miały miejsce w tym okresie.

Z ubolewaniem stwierdzamy, że w roku 2010 Skarb Państwa sprzedał Wytwornię zagranicznemu właścicielowi. Dobrze jest jednak, że WSK nie spotkał taki los jak wiele przedsiębiorstw w kraju i na Lubelszczyźnie (FSC, Poniatowa i Odlewnia Żeliwa).

Pamiętajmy o tym, że Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego powstała w okresie Polski, tak często przez niektórych ludzi pogardliwie określaną „Ludową”.

Z okazji tak doniosłego jubileuszu jaką jest 65 rocznica powstania zakładu pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania inicjatorom jak również budowniczym Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego.Wyrażamy również słowa uznania wszystkim byłym i obecnym pracownikom, którzy wnieśli  i wnoszą niekwestionowany wkład w rozwój tej Wytwórni.

Mamy nadzieję, że pomimo różnych zawirowań WSK PZL - Leonardo nadal będzie odgrywało znaczącą rolę w przemyśle lotniczym naszego kraju.

 

 

                         Rada Powiatowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Świdniku.

Komentarze