Sojusz Lewicy Demokratycznej

Blogosfera

O programie, działalności SLD i nie tylko. Dyskurs.

Data dodania: 2017-03-15 16:43

Pod koniec 2016 r. Rada Krajowa SLD przedstawiła do dyskusji wewnątrzpartyjnej dokument programowy p.n. "Godne życie, sprawiedliwa i nowoczesna Polska" z sugestią zgłaszania uwag i opinii celem pewnej modyfikacji programowej. Dokument jest obszerny, liczy 55 stron.

Dyskusje na temat dokumentu i zawartych w nim treści zaowocowały opiniami i uwagami. I tak:

– merytorycznie i w rozumieniu przesłania lewicowego program jest zwarty, pisany zrozumiałym językiem, prezentuje trafne stwierdzenia lewicowe w duchu socjaldemokratycznym

– sformułowany jest w układzie sektorowo-resortowym, prezentując lewicowe propozycje społeczne, polityczne, gospodarcze, dotyczące wolności obywatelskich jak i polityki zagranicznej

– zwrócona została uwaga, iż powinien być jeszcze jeden segment programowy, tj. dotyczący różnic rozwojowych w układzie terytorialnym a więc zachodnia i wschodnia Polska (Lubelszczyzna jest najbiedniejszym województwem)

– program obszerny obejmujący całość mechanizmów działania państwa. Jest programem strategicznym jak kiedyś mówiono, ukazuje o co chodzi Lewicy i dokąd zmierza z propozycją zmian.

 Zmiany polityczne i społeczne w Polsce jak i w Europie są szybkie i często zaskakujące, stąd wiele uwag zostało sformułowanych z pytaniem: jakie należy podejmować działania na bieżąco w taktyce na co dzień? Takie są czasy. Jaka tu jest taktyka kierownictwa SLD? Jeżeli parlament zmieni samorządową ordynację wyborczą, to czy są koncepcje ze strony SLD n/t lokalnych komitetów wyborczych (Rada Miejska SLD w lutym przyjęła, że ewentualnie SLD idzie samodzielnie do wyborów – czy nie za wcześnie?). (Czy wypowiedź byłego przewodniczącego SLD Millera w mediach to opinia tylko Millera, czy też uzgodnione?) Różnego rodzaju "niejasności" w działalności powodują stan jak gdyby "uśpienia" w SLD i efektem tego jest 3% poparcie w sondażach. Potwierdzeniem w/w tez i opinii wyrażanych w mniejszych grupach była dyskusja na spotkaniu z euro deputowanym z naszego regionu. Otóż w ubiegłą sobotę (11.03.br.) w siedzibie Rady Wojewódzkiej Sojuszu było spotkanie członków SLD i sympatyków Lewicy z europosłem Krzysztofem Hetmanem. Podstawowym celem spotkania było lepsze poinformowanie społeczności lokalnych o działalności instytucji UE, szczególnie w kontekście działań rządu polskiego w UE i wyboru Przewodniczącego Rady Europy. Spotkanie zgromadziło bardzo dużo osób i trwało ponad dwie godziny. Dyskusja była wielowątkowa i dotyczyła spraw europejskich i krajowych. W swoim wystąpieniu Krzysztof Hetman zaakcentował:

– polityka rządu polskiego nie znajduje zrozumienia w instytucjach UE

–polityka obecnego rządu osłabia pozycje Polski i możliwości współpracy z innymi państwami UE, blokuje możliwości domawiania spraw korzystnych dla Polski i jej interesów (np. polityka energetyczna, gazociąg bałtycki, polityka związana z emisją CO2

– zmiany w krajowych instytucjach gospodarczych wpływają niekorzystnie na możliwości uzyskania z UE środków strukturalnych (np. w rolnictwie kwestia ta dotyczy grup producenckich)

– w sprawach krajowych Krzysztof Hetman zwrócił uwagę, że można założyć zmiany w prawie wyborczym dotyczące samorządu terytorialnego (jedna tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zmiany w pracach komisji obwodowych – ten mechanizm da zwycięstwo PiS.

W pytaniach i dyskusji wzięło udział bardzo dużo osób. Dominowały sprawy krajowe. Wiele pytań do Krzysztofa Hetmana, jak również opinie formułowane przez dyskutantów, dotyczyły wyborów w samorządzie terytorialnym; czy tworzyć jedną listę kontra PiS w wyborach rad i prezydentów miast? Dyskutanci jak również i Krzysztof Hetman, przychylali się do koncepcji jednej listy, ale przy ambicjach lokalnych liderów politycznych różnych partii ta koncepcja może być trudna do realizacji.

Zwracano uwagę, że poprzednie ekipy rządowe sporo nabałaganiły przez forsowanie koncepcji tzw. taniego państwa (jedna z dyskutantek zwróciła uwagę, że w agencjach rządowych pracownicy nie dostawali od lat podwyżek płac a PiS je dał czym zyskał sobie przychylność ewentualnych wyborców).

Wielu dyskutantów zwracało uwagę i mówiło, że opozycja parlamentarna jak i pozaparlamentarna, jest nieprofesjonalna, dużo mówi lub nic nie mówi, nie ma argumentów trafiających do rożnych grup społecznych, nie jest spoista.

Zwracano uwagę, że trzeba podejmować działania wyprzedzające PiS.

Takim przesłaniem powinno być permanentne głoszenie iż tylko obecność Polski w Unii Europejskiej i jej istotna rola to stabilność i bezpieczeństwo państwa polskiego, a więc potrzeba więcej działania niż mówienia.

Spotkanie było merytoryczne i inspirujące i trzeba być wdzięcznym, że euro deputowany Krzysztof Hetman znalazł czas dla uczestników spotkania.

Duże dzięki.

Przewodniczący koła SLD

Jan Radko

Zobacz profil polityka: Jan Radko

Komentarze