Sojusz Lewicy Demokratycznej

Riad Haidar

Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Ordynator Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Z pochodzenia jest Syryjczykiem, ale od niemal 40 lat mieszka i pracuje w Polsce, a od 1989 roku posiada polskie obywatelstwo. Urodził się w 1951 roku w Suejdzie w rodzinie inteligenckiej. Tam ukończył szkołę średnią, uzyskał tez licencjat z fizyki i matematyki. Pierwszy kontakt z Polską stanowiła nauka rozpoczęta w 1973 roku w rocznej szkole języka polskiego w Łodzi. W 1981 roku uzyskał dyplom lekarza po studiach w Akademii Medycznej w Lublinie. Po zdobyciu specjalizacji w zakresie pediatrii powrócił na krótko do swojej ojczyzny, a następnie zawarł 6-letni kontrakt na pracę lekarza w libijskim mieście Beida, gdzie w trudnych, pustynnych warunkach zdobywał kolejne szlify zawodowe i doświadczenia.
 
Za swą drugą ojczyznę, i to na długie lata wybrał jednak Polskę. Być może zdecydowało o tym małżeństwo z pierwszą, studencką jeszcze miłością, obecnie kierownikiem zakładu radiologii Szpitala w Międzyrzecu, dr Ireną Krzych-Haidar, być może świadomość, że to tutaj właśnie może spełnić swoje marzenia aby zdobyć najwyższe kwalifikacje i umiejętności w ochronie życia i zdrowia najmłodszych pacjentów.
 
Stało się faktem, że od 1991 roku trwa nierozerwalny mariaż z bialskim szpitalem, konkretnie zaś z Oddziałem Neonatologii. Nie ustawał w doskonaleniu umiejętności. Zdobył drugi stopień specjalizacji w zakresie neonatologii, ukończył też studia podyplomowe, związane z zarządzaniem służbą zdrowia oraz zarządzaniem projektami europejskimi i prawa w Unii Europejskiej, prowadzone przez UMCS.
 
Jest ojcem trzech synów – bliźniaków Kamila, politologa i europeisty, oraz Emila – specjalisty w zakresie handlu zagranicznego. Najmłodszy Rami ukończył arabistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Wszyscy, podobnie jak ojciec są sprawnymi poliglotami.
 
Renoma bialskiej neonatologii wynika nie tylko z umiejętności i cech osobowościowych ordynatora i jego personelu. We współczesnym świecie o powodzeniu w diagnozie i terapii, zwłaszcza najmniejszych pacjentów, którzy nie potrafią się nawet skarżyć poza bezradnym płaczem, decyduje technika medyczna, wyposażenie oddziałów w sprzęt, dający lekarzom niezwykle skuteczny oręż w każdym indywidualnym przypadku chorobowym.
 
Światowe osiągnięcia w tej materii są trudne wręcz do wyobrażenia. Tyle, że urządzenia są bardzo kosztowne i nieprędko zapewne nadejdą czasy, kiedy wystarczy publicznych środków na ochronę zdrowia dla każdego szpitala.
 
Bialska neonatologia, kierowana przez doktora Haidara ten sprzęt ma! Największym sprzymierzeńcem okazała się godna najwyższego szacunku akcja Jerzego Owsiaka pod hasłem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nie trzeba zbytniej dociekliwości myślowej, żeby wiedzieć, dlaczego akurat Szpital w Białej Podlaskiej został otoczony szczególną opieką Owsiaka i jego Orkiestry. Ktoś o to potrafił zabiegać, przedstawiać argumenty, a przede wszystkim udowodnić, że kosztowny sprzęt jest w pełni wykorzystywany dla dobra najmłodszych pacjentów.
 
A konkrety? Przytaczanie ich jest czystą przyjemnością, choć nie wszystkie nazwy sprzętu są wystarczająco zrozumiałe dla zwykłego czytelnika:
 
•dwa kardiomonitory,
 
•nowoczesne obrotowe inkubatory,
 
•inkubator transportowy z Infant Flow (urządzenie do ratowania oddechu u noworodków)
 
•respiratory do sztucznej wentylacji,
 
•respirator transportowy,
 
•ultrasonografy,
 
•analizatory do oznaczania gazów i elektrolitów.
 
•aparatura do wczesnego wykrywania wad słuchu.
 
•aparat rentgenowski dla potrzeb bloku operacyjnego,
 
•pięć pomp infuzyjnych,
 
•wiertarka laryngologiczna,
 
•lampy fototerapii,
 
Tak wyposażony Oddział, liczący 45 łóżeczek został zakwalifikowany do elitarnego III stopnia referencji, co stawia lecznicę w krajowej czołówce. 
 
Od Owsiaka doktor Haidar i jego ekipa dostali sprzęt za 3 miliony złotych. Ordynator podzielił się częścią sprzętu z innymi oddziałami, z którymi neonatologia pozostaje w organicznej więzi, ale Sztab Jerzego Owsiaka „zrekompensował uszczerbek” dodatkową dotacją w wysokości 300 tysięcy złotych na zakup nowoczesnego aparatu rentgenowskiego, niezbędnego na bloku operacyjnym.
 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, ciesząca się ogromnym autorytetem bez względu na opcje polityczne i przekonania ideowe, zwłaszcza wśród młodego pokolenia zarekomendowała bialski Oddział Neonatologii jako adresata darowizny, jaką w 2007 roku ustanowiła anonimowa spadkobierczyni 
z amerykańskiej Polonii w wysokości 130 tys. złotych. Pozwoliło to doposażyć Oddział w kolejne urządzenia, przeznaczone bezpośrednio do ratowania życia noworodków.
 
Stało się absolutnie oczywiste, że Oddział przyjął imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a Jerzy Owsiak stał się osobistym patronem przedsięwzięć, podejmowanych w Białej Podlaskiej przez doktora Haidara.
 
Uroczystość z 7 maja 2010 roku odbiła się głośnym echem nie tylko w środowisku medycznym i wśród mieszkańców miasta, ale wiele wskazuje na to, że aktywność lekarza-społecznika nie traci impetu. Trzeba mu tylko nieco pomóc. Można to zrobić już przy najbliższej okazji – przy urnie wyborczej. Powierzenie mu mandatu Senatora RP byłoby nie tylko czynnikiem mobilizującym, ale też zwiększającym zdolność skutecznego działania w słusznej publicznie sprawie.
 
Przed rokiem, w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego otrzymał poparcie 13 tys. wyborców.

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z